Algemene diereninfo:
Wist u dat - Castratie
- Algemeen:
De eerste loopsheid van de teef kan op een leeftijd van 6-14 maanden worden verwacht. Grote honden zijn  in het algemeen wat later voor het eerst loops dan kleinen. De meeste teven zijn 2x per jaar loops. Teven kunnen loops worden tot ze dood gaan.

- De cyclus van de teef:
De loopsheid in haar geheel duurt ongeveer 3 weken, van de eerste uitvloeiing tot de uitvloeiing in het geheel stopt. De loopsheid is verdeeld in de volgende fasen:
Eerst is er de pro-oestrus: de vulva zwelt en de uitvloeiing begint. De teef wordt aantrekkelijk voor reuen. De pro-oestrus duurt gemiddeld 9 dagen en hierin wil de teef nog niet gedekt worden. De uitvloeiing is in het begin bloederig, maar wordt later bruiner en wateriger.
Op de 9e - 12e dag treedt de oestrus op: hierin vindt de eisprong plaats en is de teef bereid om gedekt te worden. Soms treedt de oestrus echter pas in de derde week van de loopsheid op.
Wanneer de teef geen reuen meer accepteert en niet gedekt is, begint de metoestrus: de vulva slinkt en de uitvloeiing wordt minder.
Gemiddeld 3 weken na het begin van de loopsheid stopt de loopsheid; de metoestrus is beëindigd. Nu begint de anoestrus.
Tijdens de loopsheid zwelt de baarmoeder (uterus) op, net als de bloedvaten van de baarmoeder. Pas 8-10 weken na het einde van de loopsheid is de baarmoeder weer tot rust gekomen.
Loopsheid bij de teef
Start 
Tel. 06 - 27890499